Naruszenie dóbr osobistych placówki – przeciwdziałanie

Naruszenie dóbr osobistych placówki – przeciwdziałanie

Cena 250,00 

Przeciwdziałanie mające na celu zachowanie lub odbudowę dobrego imienia placówki. Działania blokujące naruszenie dóbr osobistych niepublicznej jednostki oświatowej, żłobka, klubu dziecięcego, organu prowadzącego lub personelu.

5 w magazynie

Cena wyjściowa

Opcje dodatkowe

Razem

Opis

Ktoś oczernia Twoją placówkę? Masz prawo się bronić!

Śmiało można powiedzieć, że jednymi z najcenniejszych dóbr prawnych jednostki oświaty czy opieki jest jej reputacja oraz renoma. Jednak pozytywny wizerunek placówki oświatowej bądź opiekuńczej w bardzo szybkim czasie można utracić.

Oczerniające wpisy klientów na portalach społecznościowych, rozpowszechnianie niepochlebnych opinii o jednostce, jej właścicielach czy personelu – przez klientów, byłych klientów, czy nieżyczliwych sąsiadów, nierzetelne materiały dziennikarskie w lokalnych mediach (np. w prasie, TV) – to tylko niektóre przykłady działań polegających na naruszeniu dóbr osobistych, którym należy stawić zdecydowany opór, aby uniknąć złej sławy i uciąć spekulacje.

Co otrzymujesz w ramach usługi?

Kancelaria podejmie się obrony interesów jednostki, wzywając do zaniechania skutków, jakie niesie ze sobą naruszenie dóbr osobistych i do naprawienia już dokonanych naruszeń, np. poprzez publikację przeprosin i zapłatę zadośćuczynienia. W razie bezskuteczności działań polubownych istnieje możliwość zawarcia dodatkowej, odrębnie odpłatnej umowy zlecenia prowadzenia sprawy procesowej: wytoczenie powództwa, prowadzenie postępowania sądowego oraz egzekucja ewentualnych należności przed komornikiem.