Porada w sprawie wstrzymania wypłaty dotacji

Porada w sprawie wstrzymania wypłaty dotacji

Cena 500,00 

Ocena istnienia podstaw prawnych i faktycznych do odwołania się od decyzji gminy o wstrzymaniu wypłaty dotacji, bądź przeciwdziałania nie wypłacaniu dotacji oświatowej.

5 w magazynie

Cena wyjściowa

Opcje dodatkowe

Razem

Opis

Gmina wstrzymała lub nie wypłaca dotacji? Sprawdź, co możesz zrobić!

Otrzymałeś decyzję wstrzymującą wypłatę dotacji oświatowej? Twoja placówka nie otrzymuje dotacji oświatowej mimo złożenia stosownego wniosku do 30 września roku poprzedniego i wniosków miesięcznych (choć nie otrzymałeś żadnej decyzji)? Dowiedz się, co możesz zrobić w takiej sytuacji i jakie masz możliwości działań prawnych.

Na czym polega usługa?

Usługa polega na ocenie możliwości odwołania się od decyzji gminy oraz szans na wygranie sporu z gminą, jak też wskazani możliwych instrumentów prawnych, których zastosowanie może skłonić gminę do wypłaty dotacji. Otrzymujesz ocenę prawną korzyści i ryzyk dotyczących odwołania się od decyzji jednostki samorządu terytorialnego.