Przekształcenie organu prowadzącego w spółkę, stowarzyszenie lub fundację

Przekształcenie organu prowadzącego w spółkę, stowarzyszenie lub fundację

Cena 500,00 

5 w magazynie

Cena wyjściowa

Opcje dodatkowe

Razem

Opis

Optymalna forma działalności dla placówki, czyli jak przekształcić organ prowadzący

Świadomy rozwój lub inne okoliczności mogą stworzyć potrzebę przekształcenia formy organu prowadzącego. Porada lub opinia prawna pomoże wybrać optymalną formę działalności dla danej placówki oświatowej. Wskaże na konkretne plusy i minusy danej formy działalności i bieżące koszty formalne związane z jej prowadzeniem, a także wskaże poszczególne kroki procesu przekształcenia.

Co otrzymujesz?

Porada lub opinia prawna będzie zawierać ocenę prawną korzyści i ryzyk związanych z podjęciem decyzji o sprzedaży lub przekazaniu placówki oświatowej bądź wychowawczej. Usługa prawna obejmuje informacje o kosztach i opłatach związanych z taką operacją oraz zindywidualizowane propozycje rozwiązań, jak również informacje o rodzaju pomocy, którą możesz od nas otrzymać w związku z tą sprawą.

Szczegółowy zakres i przedmiot usługi zostanie uzgodniony przez strony po zapoznaniu się z przedstawionym opisem konkretnego przypadku. Jeżeli wykonanie usługi będzie możliwe po przedłożeniu dodatkowych informacji lub dokumentów, zostanie ona wykonana niezwłocznie po ich przedłożeniu.

Otrzymaną poradę lub opinię prawną możesz rozliczyć z dotacji oświatowej!

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansowaniu zadań w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe koszt takiej usługi w naszej ocenie możesz rozliczyć z otrzymanej dotacji.