Spóźnienie ze złożeniem wniosku o dotację oświatową do 30 września

Spóźnienie ze złożeniem wniosku o dotację oświatową do 30 września

Cena 500,00 

Ocena możliwości uzyskania świadczenia od j.s.t. mimo uchybienia przez organ prowadzący obowiązkowi złożenia wniosku o dotację do 30 września.

5 w magazynie

Cena wyjściowa

Opcje dodatkowe

Razem

Opis

Spóźniłeś się ze złożeniem wniosku o dotację do 30 września?

Nie zdążyłeś złożyć wniosku o dotację do 30 września? Spóźniłeś się z wnioskiem, a gmina odmawia Ci wskutek tego wypłaty dotacji. Czujesz się pokrzywdzony. Czy masz szanse mimo wszystko uzyskać środki? Sprawdź, czy i jakie masz formalne możliwości ubiegania się o zapłatę!

Na czym polega usługa?

Usługa polega na ocenie możliwości i szans na ubieganie się o zapłatę zaległych świadczeń w sytuacji, gdy j.s.t. (jednostka samorządu terytorialnego) odmawia organowi prowadzącemu wypłaty dotacji, bo uchybił terminowi do złożenia wniosku rocznego o wypłatę dotacji (30.09.). Otrzymujesz ocenę prawną możliwości skutecznego odzyskania należnych świadczeń.

Dowiedz się, co możesz zrobić!