Jak kupować, czyli przewodnik po sklepie

Sklep powstał w celu udzielenia szybkiej i skutecznej pomocy prawnej właścicielom placówek oświatowo-wychowawczych. Jednak każdy z organów prowadzących jednostkę może posiadać inne potrzeby czy indywidualne wymagania wynikające chociażby z wielkości danej placówki. Dlatego kupując poradę, możesz wybrać sposób, w jaki zostanie ona zrealizowana.

Poniżej znajdziesz dokładne wskazówki co do tego, jakiego rodzaju usługi otrzymasz w naszym sklepie, w jaki sposób mogą one zostać wykonane, a także kto je realizuje i do kogo kierujemy swoją ofertę.

Rodzaje porad prawnych

Udzielamy dwóch rodzajów porad:

 1. Porada prawna – porada prawna mówiąca o tym, jakie masz możliwości prawne działania w danej sytuacji bądź usługa zawierająca w sobie konkretne kroki prawne np. sporządzenie i wysłanie pisma do przedsiębiorstwa lub instytucji w określonym celu. Tego typu usługi prawne znajdziesz w kategoriach: Prawo oświatowe i Tarcza Antykryzysowa.
 2. Wzór dokumentu – drugi rodzaj porady stanowi gotowy wzór dokumentu – pisma, wniosku bądź umowy, który zaraz po opłaceniu usługi otrzymujesz w formie elektronicznej. Ten rodzaj usługi prawnej znajdziesz w kategorii: Pisma i umowy.

Formy porad prawnych

W trakcie zakupu usługi „Porada prawna” masz możliwość wybrania formy, w jakiej otrzymasz poradę. Posiadasz następujące możliwości:

 1. Mail – porada w formie krótkiej, ale konkretnej i przekazującej jasną opinię prawną e-notki wysłanej drogą e-mailową.
 2. Opinia – obszerna opinia prawna, którą otrzymujesz na odrębnym dokumencie. Forma przesłania – może to być zarówno podpisany przez prawnika zeskanowany dokument, jak i wydrukowany oryginał wysłany drogą pocztową.
 3. Video – w ramach tego rodzaju porady dostajesz to, co zawierają punkty 1 (Mail) i 2 (Pismo), ale poza tym możliwość konsultacji telefonicznej lub/i video. Jeśli masz wątpliwości, chcesz porozmawiać o swojej sytuacji, dopytać o szczegóły i otrzymać dodatkowe wskazówki, to w ramach tej formy realizacji usługi otrzymujesz do 2 godzin rozmowy z prawnikiem.

Cena porady typu „Mail” zawiera się w cenie wyjściowej. Natomiast „Pismo” i „Video” kosztują odpowiednio więcej.

Rodzaj specjalisty

Każda porada prawna sporządzana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz najwyższymi standardami naszej kancelarii. Masz jednak możliwość wyboru, przez którego rodzaju specjalistę może zostać przygotowana:

 1. Aplikant Radcowski
 2. Radca Prawny.

Po wybraniu Aplikanta bądź Radcy Prawnego możesz wybrać konkretnego eksperta z imienia i nazwiska. Pomocy prawnej z obszaru prawa oświatowego udzielamy już od wielu lat. Część naszych klientów posiada swoje „typy” prawników. Ty też masz możliwość wyboru.

Cena porady realizowanej przez Aplikantów Radcowskich zawiera się w cenie wyjściowej. Natomiast koszt pracy Radcy Prawnego jest odpowiednio wyższy.

Robert Gałęski – Radca Prawny

Robert Gałęski - radca prawny udzielający porad zakresu prawa oświatowego Wykształcenie

Po ukończeniu studiów prowadził pracę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach studiów doktoranckich. Odbył aplikację radcowską zakończoną egzaminem i uzyskaniem tytułu radcy prawnego.

Doświadczenie

Zdobył wieloletnią praktykę zawodową w renomowanej, wrocławskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej w prowadzeniu procesów cywilnych i gospodarczych, a także posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Specjalizacja

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa oświatowego, postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, prawa rzeczowego oraz prawa pracy.

Wojciech Górny – Radca Prawny

Wojciech Górny - radca prawny udzielający porad prawnych placówkom oświatowym i wychowawczymWykształcenie

W latach 2010-2015 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł magistra obronił z wynikiem bardzo dobrym.

W latach 2016-2019 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zwieńczoną złożeniem egzaminu radcowskiego z wyróżnieniem i uzyskaniem tytułu radcy prawnego.

Doświadczenie

Doświadczenie w zawodzie prawnika zdobywa nieprzerwanie od 2014 roku.

Specjalizacja

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczynił prawo oświatowe, finansowanie zadań oświatowych oraz pomoc prawną w prowadzeniu placówek niepublicznych. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa rzeczowego oraz w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Anna Stankowsa – Aplikantka Radcowska

Aplikantka radcowska specjalizująca się w prawie oświatowym

Jan Akimenkow – Aplikant Radcowski

Aplikant radcowski udzielający porad prawnych niepublicznym placówkim oświatowym i wychowawczym

Termin realizacji

Jeśli potrzebujesz szybkiej pomocy prawnej, to posiadamy takie rozwiązanie. Możesz zakupić poradę, którą otrzymasz w czasie:

 1. 24h (1 dzień roboczy)
 2. 3 dni (robocze)
 3. 7 dni (roboczych)

Koszt porady realizowanej w ciągu 7 dni roboczych zawiera się w cenie wyjściowej. Cena porady wysyłanej w 24 godziny bądź do 3 dni roboczych jest odpowiednio wyższa.

Do kogo kierujemy usługi prawne?

Proponowane w niniejszym serwisie usługi prawne kierujemy do niepublicznych placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności do takich jednostek jak:

  • Przedszkola, Punkty przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego,
  • Oddziały przedszkolne przy szkołach,
  • Żłobki,
  • Kluby dziecięce,
  • Szkoły, w tym Szkoły dla dorosłych,
  • Szkoły artystyczne i Placówki artystyczne,
  • Uczelnie wyższe,
  • Placówki kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego,
  • Domy wczasów dziecięcych i Bursy,
  • Placówki oświatowo-wychowawcze, np. Schroniska młodzieżowe,
  • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • Biblioteki pedagogiczne.