Ocena szans na zaskarżenie gminy co do dotacji oświatowych

Ocena szans na zaskarżenie gminy co do dotacji oświatowych

Cena 500,00 

Ocena możliwości formalnego zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwał dotyczących nieprawidłowego wyliczenia i rozliczenia dotacji oświatowych lub niewłaściwie przeprowadzonej kontroli wydatkowania dotacji.

4 w magazynie

Cena wyjściowa

Opcje dodatkowe

Razem

Opis

Dowiedz się, czy masz szansę na zaskarżenie uchwały gminy

Zdarza się, że mamy przeczucie, że nasze dotacje są wyliczane nieprawidłowo albo kontroler samorządowy w czasie kontroli domaga się rzeczy, których domagać się nie powinien.  Problemem może być wadliwa (niezgoda z prawem) uchwała samorządowa. Uchwała taka jest niestety prawem dopóki skutecznie nie zaskarżymy jej do sądu.

Usługa polega na sprawdzeniu czy Twoje wątpliwości są uzasadnione i czy można skutecznie podjąć próbę zaskarżenia takiej uchwały. Otrzymasz poradę lub opinię prawną, w której poznasz naszą ocenę sytuacji, rodzaj możliwej pomocy i możliwych działań, co ułatwi podjęcie decyzji o złożeniu formalnej skargi na taką uchwałę.

Otrzymujesz

Usługę prawną polegająca na ocenie zasadności zaskarżenia uchwał gminy, które odnoszą się do sposobów ustalania, wypłaty lub kontroli i rozliczenia dotacji oświatowych.

Szczególnie uwzględniane aspekty dotyczą:

  • nieprawidłowych zasad ustalania dotacji oświatowych,
  • zbyt szerokich obowiązków i uprawnień kontrolerów w zakresie kontroli niepublicznej placówki oświatowej.

Zamówiona porada lub opinia prawna zawiera ocenę prawną korzyści i ryzyk związanych z podjęciem decyzji o zaskarżeniu konkretnej uchwały w konkretnym przypadku. Zostaną oszacowane koszty postępowania przed sądami obu instancji. Otrzymasz także wycenę kosztów prowadzenia takiej sprawy w kancelarii LEXBRIDGE oraz informację o rodzaju i zakresie pomocy, jakie możesz od nas uzyskać w związku z tą sprawą. Szczegółowy zakres i przedmiot usługi zostanie uzgodniony przez strony po zapoznaniu się z przedstawionym zagadnieniem konkretnego przypadku. Jeżeli wykonanie usługi będzie możliwe po przedłożeniu dodatkowych informacji lub dokumentów, zostanie ona wykonana niezwłocznie po ich przedłożeniu.

Otrzymaną poradę lub opinię prawną możesz rozliczyć z dotacji oświatowej!

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansowaniu zadań w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe koszt takiej usługi w naszej ocenie możesz rozliczyć z otrzymanej dotacji.