Audyt poprawności wykorzystania dotacji oświatowych

Audyt poprawności wykorzystania dotacji oświatowych

Cena 500,00 

Usługa prawna polegająca na kontroli poprawności wykorzystania przez placówkę przyznanych dotacji oświatowych.

5 w magazynie

Cena wyjściowa

Opcje dodatkowe

Razem

Opis

Masz wątpliwości co do niektórych wydatków? Zadajesz sobie pytanie, czy prawidłowo rozliczasz koszty swojej placówki z przyznanych dotacji oświatowych? Teraz możesz szybko skontrolować poprawność wydatkowania dotacji – zanim zrobi to gminny kontroler.

Na czym polega zamówiona porada?

Zamówiona usługa prawna polega na ocenie zgodności z prawem wydatkowania środków otrzymanych z dotacji oświatowych – poprzez udzielenie porady lub opinii prawnej. Kontrola przysłana z organu dotującego (jst) może sięgać nawet do 5 lat wstecz! Jeśli masz wątpliwości, czy określony wydatek może zostać zakwestionowany w czasie takiego audytu, warto rozważyć skorzystanie z naszej wiedzy i doświadczenia. Przygotowana przez kancelarię prawną LEXBRIDGE porada lub opinia prawna stanowi dodatkowy argument w czasie kontroli uzasadniający podjęte przez Ciebie decyzje.

Usługa jednorazowo dotyczy do dwóch wydatków w jednym okresie rozliczeniowym (rok), niezależnie od tego, czy w okresie rozliczeniowym nastąpiła zmiana przepisów. Wraz z zapytaniem proszę załączyć dokument potwierdzający dany wydatek.

Jeśli kontrola już trwa, udzielamy szybkiej porady lub opinii prawnej. Oceniamy prawidłowość działań i umocowanie kontrolera. Wskazujemy, co jeszcze możesz zrobić w toku prowadzonej kontroli.

Otrzymujesz

Ocenę prawną ryzyk związanych z wydatkowaniem środków z dotacji oświatowych. Ocena stanowi materiał do podejmowania decyzji o przeznaczaniu środków z dotacji w sposób minimalizujący ryzyko konieczności zwrotu albo szybką pomoc prawną w toku kontroli. Szczegółowy zakres i przedmiot usługi zostanie uzgodniony przez strony po zapoznaniu się z przedstawionym zagadnieniem konkretnego przypadku. Jeżeli wykonanie usługi będzie możliwe po przedłożeniu dodatkowych informacji lub dokumentów zostanie ona wykonana niezwłocznie po ich przedłożeniu.

Otrzymaną poradę lub opinię prawną możesz rozliczyć z dotacji oświatowej!

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansowaniu zadań w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe koszt takiej usługi w naszej ocenie możesz rozliczyć z otrzymanej dotacji.