Odpowiedź na pismo rodzica dot. niepłacenia czesnego za okres pandemii

Odpowiedź na pismo rodzica dot. niepłacenia czesnego za okres pandemii

95,00 

Opis

Opis produktu

Pismo będące odpowiedzią na pismo rodzica dotyczące niepłacenia czesnego, które opiera się na podstawie prawnej – art. 495 k.c. Produkt przeznaczony jest dla żłobków i klubów dziecięcych.

Zawartość

Dokument zawiera odpowiedź na pismo rodzica, który (powołując się na art. 495 k.c. i w związku z pandemią) wzbrania się przed płaceniem czesnego. Pismo zawiera obszerną argumentację dowodzącą, że w sytuacji ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z pandemią, nie znajduje zastosowania przepis art. 495 k.c. stanowiący o skutkach niemożliwości świadczenia wzajemnego z przyczyn, za które żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności.

Dane techniczne

  • Dokument posiada 3 strony – po uzupełnieniu danych adresowych oraz dat jest gotowy do wysłania.
  • Format: plik do pobrania w formacie docx (Word) oraz pdf
  • Sposób przekazania: dokument do pobrania po uiszczeniu opłaty